13 december 2017
Velkommen til Psykiatrisk Klinik Fredensborg

Speciallægen

Speciallæge Klaus Damgaard Jakobsen (f. 1961)


              

               Speciallæge i psykiatri, ph.d.:

  • Læge fra Københavns Universitet 1989
  • Speciallæge i psykiatri 1998
  • Ph.d. 2010
  • Overlæge 2001-2011
  • Praktiserende speciallæge 2012-
  • Lektor ved Aalborg Universitets Hospital 2016-

 

Medlem af:

  • Den Almindelige Danske Lægeforening (DADL)
  • Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS)
  • Danske Psykiatere og Børnepsykiateres Organisation (DPBO)
  • Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS)

 

 

Uddannelse og tidligere beskæftigelse:

Jeg har en meget bred psykiatrisk uddannelse fra Region Hovedstadens psykiatriske afdelinger, herunder 10 års erfaring som overlæge. Jeg har overvejende arbejdet på Bispebjerg-, Hvidovre-,  Rigshospitalet- og Sct. Hans Hospital.
 
Jeg har som hospitalsansat læge hovedsageligt beskæftiget mig med Depression, Bipolar lidelse, Skizofreni og ECT. Desuden har jeg gennem 5 år været behandlingsansvarlig for et depressionsafsnit med kognitiv miljø- og gruppeterapi. Endvidere er jeg trænet i udredning og behandling af personer med ADHD, Agorafobi, OCD, Panikangst, Skizotypisk sindslidelse  og Socialfobi.

Desuden har jeg skrevet 30 videnskabelige artikler og ph.d. om skizofreni og genetiske forhold ved psykisk sygdom samt tidligere været psykiatrisk konsulent for overvægtskirurgien, Hvidovre Hospital.

Jeg har megen interesse for og stor erfaring med behandling af depression og bipolar lidelse.