21 Februar 2018
Velkommen til Psykiatrisk Klinik Fredensborg

Speciallægen

Speciallæge Klaus Damgaard Jakobsen (f. 1961)


              

               Speciallæge i psykiatri, ph.d.:

 • Læge fra Københavns Universitet 1989
 • Speciallæge i psykiatri 1998
 • Ph.d. 2010
 • Overlæge 2001-2011
 • Praktiserende speciallæge 2012-
 • Lektor ved Aalborg Universitets Hospital 2016-2018

 

Medlem af:

 • Den Almindelige Danske Lægeforening (DADL)
 • Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS)
 • Danske Psykiatere og Børnepsykiateres Organisation (DPBO)
 • Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS)

 

 

Uddannelse og tidligere beskæftigelse:

Jeg har en bred psykiatrisk uddannelse fra Region Hovedstadens psykiatriske afdelinger, herunder 10 års erfaring som overlæge. Jeg har overvejende arbejdet på Bispebjerg-, Hvidovre-,  Rigshospitalet- og Sct. Hans Hospital. Jeg har som hospitalsansat læge hovedsageligt beskæftiget mig med Depression, Bipolar lidelse, Skizofreni og ECT. Desuden har jeg gennem 5 år været behandlingsansvarlig for et depressionsafsnit med kognitiv miljø- og gruppeterapi.
 
Klinikken udreder alle typer af psykisk lidelse, herunder:
 
 • ADHD
 • Agorafobi
 • Autisme
 • Bipolar lidelse
 • Depression
 • Generaliseret angst
 • OCD
 • Panikangst
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Skizofreni
 • Skizotypisk sindslidelse
 • Stress relaterede tilstande
 • Socialfobi
 • Spiseforstyrrelser
 • Transkøn, i relation til ovenstående lidelser
 
Desuden har jeg skrevet mere end 30 videnskabelige artikler samt ph.d. om skizofreni og genetiske forhold ved psykisk sygdom. Jeg har endvidere været psykiatrisk konsulent for overvægtskirurgien (gastric banding og gastric bypass) ved Hvidovre Hospital.