Speciallæge Klaus Damgaard Jakobsen (f. 1961)

Speciallæge i psykiatri, ph.d.:

 • Læge fra Københavns Universitet 1989
 • Speciallæge i psykiatri 1998
 • Ph.d. 2010
 • Overlæge 2001-2011
 • Praktiserende speciallæge 2012-
 • Overlæge og klinisk lektor, psykiatrien, Aalborg Universitets Hospital 2016-2018
 • Uddannet kognitiv adfærdsterapeut, certificeret af Dansk Psykiatrisk Selskab, 2018
 • Uddannet metakognitiv terapeut, certificeret af MCT Institute, UK, 2021


Medlem af:

 • Den Almindelige Danske Lægeforening (DADL)
 • Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS)
 • Danske Psykiatere og Børnepsykiateres Organisation (DPBO)
 • Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS)


Uddannelse og tidligere beskæftigelse:
Jeg har en bred psykiatrisk uddannelse fra Region Hovedstadens psykiatriske afdelinger, herunder 10 års erfaring som overlæge. Jeg har arbejdet på Bispebjerg-, Hvidovre-, Rigshospitalet- og Sct. Hans Hospital.

Jeg har som hospitalsansat læge hovedsageligt beskæftiget mig med Depression, Bipolar lidelse, Skizofreni og ECT. Dertil har jeg igennem 5 år været behandlingsansvarlig for et depressionsafsnit med kognitiv miljø- og gruppeterapi.

Desuden er jeg trænet i udredning og behandling af personer med ADHD, Agorafobi, OCD, Panikangst, Skizotypisk sindslidelse og Socialfobi. Jeg har interesse for og stor erfaring med behandling af angst, bipolar lidelse, depression, og OCD.

Jeg har kun sparsom erfaring med udredning og behandling af Spiseforstyrrelser, Personlighedsforstyrrelser og PTSD.

Jeg har ingen erfaring med udredning og behandling af emotionelt ustabil personlighed (EUP/borderline), hvorfor der henvises til andre psykiatere med erfaring og viden om dette.

Psykoterapeutisk - er jeg uddannet kognitiv- og metakognitiv terapeut.

Desuden har jeg skrevet 30 videnskabelige artikler samt ph.d. om skizofreni og genetiske forhold ved psykisk sygdom samt tidligere været psykiatrisk konsulent for overvægtskirurgien, Hvidovre Hospital.